Norpe as bytter navn til VIESSMANN REFRIGERATION SYSTEMS AS

01/09/2016

Viessmann kjøpte Norpe Gruppen i 2013 og siden dette har Norpe vært en del av Viessmann. Nå vil alle Norpe selskapene bytte navn til Viessmann Refrigeration Systems. Navnebyttet skjer i alle de nordiske landene og i Norge skjer endringen allerede nå i september.

Norpe har lang erfaring og en veletablert posisjon innen kommersiell kjøling i Norden. Viessmann har en meget solid posisjon og erfaring på varmeteknologi. Nå vil Viessmann i større grad kombinere sin kompetanse på oppvarming, kjøling og klimakontrollteknologi for å tilby mer energieffektive løsninger for kjøling igjennom Viessmann Refrigeration Systems.

Selv om vi bytter navn, endres ikke organisasjonsnummer og alle kontaktpersoner forblir de samme. Vi håper dere videreformidler denne informasjon til samtlige som har behov for dette i din organisasjon.

 

Med vennlig hilsen

Fredrik Høienholm
Administrerende direktør
Viessmann Refrigeration Systems AS