Viessmann produktene får nye navn - Tecto

24/04/2017

 Alle egenproduserte produkter fra Viessmann Refrigeration Systems vil i april 2017 få nye navn. De nye navnene vil være basert på hovednavnet «Tecto» og i tillegg ha en egen beskrivende betegnelse.

Tecto produkt familier:

Tecto_familiennamn_no

 

I tillegg til Tecto, vil alle enheter få et beskrivende typenavn (type og versjon) som vist over. For eksempel vil vår nye flerplansreol få navnet TectoDeck MD5. I en overgangsfase vil vi benytte nye navn i kombinasjon med (deler av) gammelt navn. 
Vi håper dette vil gi en logisk oversikt over vår produktprotefølje. Nettsider, produktkataloger og annet vil fortløpende bli oppdatert med nye navn. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til våre nye navn

 

Existerende produktnavn

Nye produktnavn

 

 

Multideck TectoDeck MD
Spirit Plus TectoDeck MD1
e-Novus TectoDeck MD2 GD
e-Ventus TectoDeck MD2
e-Visio TectoDeck MD3
Ny i 2017 TectoDeck MD5
Inspi TectoDeck SV1
Inspi Plus TectoDeck SV2
Intro TectoDeck RI1
   
Ferskvaredisker TectoServe
Gusto TectoServe SL1
Ny i 2017 TectoServeSL2
Emilie TectoServe DC1
   
Fryseskap og frysebrønner
TectoFreeze
Maxim/e-Maxim TectoFreeze IS1
Freoz TectoFreeze IS2
Iconic TectoFreeze SV1
Luxo TectoFreeze VF1
Nardo TectoFreeze CF1
   
PI disker
TectoPromo
Norwell TectoPromo IS1
Promoter TectoPromo IS2
Rollo TectoPromo RI1
EcoCooler TectoPromo RI2
Easycooler TectoPromo RI3
Euroclassic TectoPromo MD1
Euromax TectoPromo MD2
Deli-175 TectoPromo MD3
Visio TectoPromo MD4
Deli-135 TectoPromo SV2
Aida TectoPromo FL2
   
Kjøle- og fryserom
TectoCell
Standard Plus TectoCell Standard Plus
Compact TectoCell Compact
 
 
Power packs TectoRack
   
   

Forkortelser

 

 

 
TectoDeck Flerplansdisker
  MD multideck flerplansdisker
  SV semi-vertikal disker
  RI roll-in disker
   
TectoServe Ferskvaredisker
  SL betjent/selvbetjent 1- plan
  SV semi-vertikal disker
  DC betjent/selvbetjent 2-plan
   
TectoFreeze Fryseskap og frysebrønner
  IS brønndisker
  SV semi-vertikal frysere
  VF vertikal frysere
  CF kombi frysere
   
TectoPromo PI disker
  IS brønndisker
  RI roll-in disker
  MD multideck flerplansdisker
  SV semi-vertikal disker
  FL front linje disker