TectoDeck MD2 e-Ventus: Et gjennombrudd innen energieffektivitet

Temperaturytelse, gode eksponeringsmuligheter og energieffektivitet er de viktigste kriteriene for valg av flerplansreoler.
Den åpne flerplansreolen Viessmann TectoDeck MD2 e-Ventus innehar alle disse egenskapene, med energieffektivitet langt over det konkurrentenen kan vise til. Tester i uavhengige laboraorioum viser at Viessmann TectoDeck MD2 e-Ventus reduserer energiforbruket med 50 % mot tilsvarende flerplansreol. Den totale levetidskostnaden er sammenlignbar også mot flerplansreoler med dører!

Lavt energiforbruk garanteres gjennom bruk av innovative e-ncore teknologi

Flere egenskaper hos TectoDeck MD2 e-Ventus bidrar til lavere energiforbruk. Dette er blant annet e-ncore luftgardin som sørger for minimal innblanding av varm luft i kjøleren. Denne nye teknologien overgår alle tidligere løsninger, både single og doble luftgardiner. I kombinasjon med flere energisparende tiltak settes en ny standard for energieffektive flerplansreoler.

  • Ny n-core luftgardin
  • Optimalisert design på fordamper
  • Energiefektive vifter
  • Energibesparende nattgardin
  • Forbedret isolasjon
  • Varmgass fordampning
  • Demonterbar frontdeksel for luftgjennomstrømning
  • Vedlikeholdsvennlige bakvegger

TectoDeck MD2 e-Ventusprodukter som tilfredstiller dine kriterier

TectoDeck MD2 e-Ventus Tekniske spesifikasjoner

MD23
MD30
Standard utstyr
Tilleggsutstyr