Det globale meierikonsernet Arla Foods stoler helt og fullt på Norpes kvalitet

Det globale meierikonsernet Arla Foods har produksjonsanlegg i 14 land og salgsorganisasjon i mer enn 20 land. Mange av selskapets velkjente merkevarer slik som Arla, Lurpak og Castello blir solgt i mer enn 100 land, inkludert Danmark, Sverige, Storbritannia, Finland, Tyskland og Nederland.

For å alltid kunne tilby ferske meieriprodukter kreves det lagring og oppbevaring under optimale forhold. Dette stiller høye kjøletekniske krav i og med at varene skal eksponeres maksimalt. Lagrings- og oppbevaringstemperaturen må være absolutt og kjølernes tekniske prestasjon må alltid være plettfri. Arla Foods har valgt Deli-90, EuroClassic og Norwell - og har vært meget fornøyde med kvaliteten og eksponeringsløsningene.

"Vi har høye forventninger til alle Arla Foods sine hovedleverandører. Vi er derfor tilfredse med og kan bekrefte at Norpe tilhører denne gruppen."

Björn Lagerström, Manager of Equipment/Service